Bank Islamik di Malaysia

By: loanexpress0 comments

Pinjaman peribadi dari bank Islam di Malaysia adalah berdasarkan penggunaan konsep Bai ‘Al-‘Inah. Ia adalah konsep yang digunakan secara meluas oleh institusi kewangan Islam untuk ‘pembiayaan peribadi’ yang merupakan istilah...

Read More

Apakah Yang Dimaksudkan Dengan Pinjaman Peribadi Islamik?

By: loanexpress0 comments

Perbankan Islam merupakan perbankan yang mematuhi syariah iaitu undang-undang agama Islam seperti yang ditakrifkan dalam al-Quran, hadith dan sunnah. Perbezaan antara perbankan konvensional dan Islamik ialah tidak ada wang...

Read More