Bank Islamik di Malaysia

By: loanexpress0 comments

Pinjaman peribadi dari bank Islam di Malaysia adalah berdasarkan penggunaan konsep Bai ‘Al-‘Inah. Ia adalah konsep yang digunakan secara meluas oleh institusi kewangan Islam untuk ‘pembiayaan peribadi’ yang merupakan istilah yang biasa digunakan dalam perbankan Islam. Bai ‘Al-‘Inah adalah konsep yang melibatkan penjualan dan pembelian kembali transaksi oleh penjual (bank) berdasarkan pembayaran tertunda. Penjual akan menjual kepada pembeli (pelanggan) secara tunai.

Penjual kemudiannya akan membeli semula atas dasar pembayaran tertunda di mana harga lebih tinggi daripada harga tunai. Dalam pembiayaan peribadi, aset yang terlibat dalam konsep Bai’Al-‘Inah untuk membeli dan menjual akan menjadi wang tunai. Jadi, tidak seperti pinjaman peribadi yang ditawarkan oleh bank konvensional, bank Islam akan menawarkan pembiayaan peribadi dengan kadar keuntungan yang akan ditentukan dalam kontrak pembiayaan peribadi.

Senarai bank Islam di Malaysia adalah:

 • Affin Islamic Bank Berhad
 • Al Rajhi Banking & Investment Corporation (Malaysia) Berhad
 • Alliance Islamic Bank Berhad
 • AmBank Islamic Berhad
 • Asian Finance Bank Berhad
 • Bank Islam Malaysia Berhad
 • Bank Muamalat Malaysia Berhad
 • CIMB Islamic Bank Berhad
 • HSBC Amanah Malaysia Berhad
 • Hong Leong Islamic Bank Berhad
 • Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad
 • Maybank Islamic Berhad
 • OCBC Al-Amin Bank Berhad
 • Public Islamic Bank Berhad
 • RHB Islamic Bank Berhad
 • Standard Chartered Saadiq Berhad

Selain dari konsep Bai’Al-‘Inah sesetengah bank Islam menggunakan prinsip Murabahah Syariah melalui Tawarruq untuk pembiayaan peribadi. Murabahah adalah jenis jualan di mana komoditi itu dijual dengan harga tunai atau tertunda. Tawarruq pula merujuk kepada pembelian aset dengan harga tertunda dan kemudian menjualnya kepada pihak ketiga untuk mendapatkan wang tunai.

Related post

Leave A Comment