Berapa lama rekod kebankrapan akan kekal di dalam laporan kredit anda?

By: loanexpress0 comments

Berapa lamakah rekod kebankrapan akan kekal dalam
laporan kredit?
• Rekod kebankrapan dilupuskan selepas 2 tahun dari tarikh hutang dilangsaikan
• CTOS akan mengemaskini maklumat dalam masa 14 hari bekerja selepas surat penyelesaian/pelepasan diterima

Dokumen yang diperlukan untuk mengemaskini rekod:
• Surat penyelesaian untuk kes undang-undang, atau
• Surat pelepasan daripada MDI untuk kes bankrap
Sila emel dokumen berkaitan ke sarus@ctos.com.my untuk mengemaskini laporan kredit anda.

Related post

Leave A Comment